Solvik sykehjem, tidligere Solvik bo- og behandlingssenter

 

 

 

 

 

Solvik sykehjem har adresse Solvikveien 21.

Bærum kommune overlot i 1960 en eiendom øst for Solvikbukta til stiftelsen Solvik Alders- og Sykehjem. Senere har stedet blitt utvidet og ombygget. Fra 1961 het stedet Solvik bo- og behandlingssenter.

Senteret slik det er i dag (2020), sto ferdig i april 2015, og har nye og moderne innearealer samt fine utearealer.

Senteret, som nå (2020) heter Solvik sykehjem, har tre langtidsavdelinger og to korttidsavdeling, samt trygghetsavdeling og dagaktivitetssenter.


Kilde:

Bærum kommune

 

 


 

 

  

Se også Detaljkart
Solvik bo- og behandlingssenter 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning