Tilbake til startsiden

Stallen

 

 

 

 

 

Det var 10 - 12 hester på Verket, og disse hadde sine plasser i Stallen. I den ene enden, til høyre på bildet ovenfor, var det en liten leilighet. Over leiligheten var det et lite møterom. Her startet speiderne sin virksomhet.

Omkring 1950 ble Stallen gjort om til boliger, og i forbindelse med byggingen
av Veritas II ble stallen revet.


Kilder:

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp

Bærum bibliotek

 

 


 

 

  

Stallen 1910. Sett fra øst. Til høyre ser vi en trapp opp til et møterom på loftet. Vi ser Slottet bak. Der Stallen lå ligger nå Veritas II. Kilde: Bærum bibliotek
I bakgrunnen ser vi bygningen som kalles Veritas II. Her lå Stallen. Til venstre ser vi Gartner- og stallmesterboligen. Til høyre ser vi Slottet. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning