Tilbake til startsiden

Stiftelsen Det Norske Veritas Barnehage (Veritasbarnehagen), tidligere bestyrer Liens hus

 

 

 

Dette er bedriftsbarnehage for Det Norske Veritas. Adressen er Veritasveien 11.

Barnehagen er en selveid stiftelse.

Huset ble bygget i 1929 som bolig for driftsstyrer Arne Lien ved Høvik Glassverk. Han bodde der til etter andre verdenskrig (1940 - 1945).

Verkseier Arild Berg har også bodd i huset.

Huset, som ble kalt Skogstad, er tegnet av arkitekt Olaf Boye.

Bygningen ble totalrenovert og tatt i bruk som barnehage I 1977.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp

Jacobsen, Jacob. (1983). Høvik glassverk - Høvik verk. Kulturutvalget

Kulturhistorisk stedsanalyse - Høvik Verk - Veritas - områderegulering


 

Barnehagen 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning