Tilbake til startsiden

Svartodden

 

 

 

Navnet fikk odden på grunn av lossing av støvete svart kull fra England og Polen. Lossingen foregikk ved Dampskipsbryggen vi ser på øverste bilde. I perioden 1907 - 1949 hadde bryggen også anløp av rutebåtene Duen og Sport.

På Svartodden ble de første to boligene for skotske og norske verksarbeidere bygget i 1859. Senere ble en av disse boligene Kontorsjefboligen, mens den andre ble den første skolebygningen.

Det var også badeplass med badehus for funksjonærer og arbeidere på Svartodden. De to små gule husene vi ser på det øverste bildet var badehusene til kontorsjefen på Verket. Det var ett for damer og ett for herrer. Husene ble restaurert av Det Norske Veritas.

Mastefortøyningene (mastebryggene), der gamle skipsmaster ble brukt til fortøyning, står også fortsatt (2020) på stedet.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Informasjonsplakat på sjøbod

  

Svartodden 1900. Vi ser mastefortøyningene til venstre. Til høyre ser vi Kontorsjefboligen og litt av den første skolebygningen. Kilde: Bærum bibliotek
Det grå huset til venstre var den første skolebygningen. Det gule huset midt i bildet var Kontorsjefboligen. Til høyre ser vi Dampskipsbrygga, Sjøbodene og Mastebryggen. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser Svartodden til høyre og Glassverket til venstre. Bilde er tatt omkring år 1900.
Kilde: Prospektkort