Tørtberg

 

 

 

 

 

Tørtberg var en husmannsplass under Høvik Nordre. Den lå øst på eiendommen til Høvik, i grensen til Stabekk. Den lå rett øst for Høvik stasjon der terrenget er høyere og tørrere enn myrdraget i vest og sør, derav navnet Tørtberg. Adressen er i dag Markalleen 114.

Tørtberg ble kjøpt av advokat Homan i 1865. Homan hadde fem år tidligere kjøpt en stor del av Store Stabekk og Østre Stabekk, inkludert Strand. Han fikk bygget en villa (se bilde) på Tørtberg, rett ved den nye Drammensveien som hadde åpnet noen år tidligere. Villaen lignet den han samtidig fikk bygget på eiendommen Strand, og som fremdeles står der. Senere fikk Homan bygget Strand restaurant.

Tørtberg brant ned omkring år 2010.

I dag er knausen Tørtberg lå på delvis sprengt bort i forbindelse med utvidelsen av Høvik Stasjon


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum bibliotek

 

 


 

 

  

Tørtberg 1985. Homans villa. Kilde: Bærum bibliotek
Her lå husmannsplassen Tørtberg. Kilde: kart.1881
Tørtberg lå i dette området
Høvik stasjon
E18
Markalleen
Tørtberg. Kilde: Prospektkort
Tilbake til startsiden