Tilbake til startsiden

Turnlokalet

 

 

 

 

Et turnlokale ble bygget i 1904 som en gave fra verkseier Nils Berg. Dette huset står fortsatt. Turnlokalet var også et sosialt samlingssted, det ble som et grendehus. Det ble brukt til blant annet møter, fester, basarer, innendørstrening for skytterlaget, korpsøvelser og teaterforestillinger. Under andre verdenskrig (1940 - 1945) ble det også brukt som alternativt skolebygg. Leseværelset i turnlokalet var i bruk som klasserom til midt på 1960-tallet.
Lokalet fikk nytt tak i 1988.

Foranledningen for byggingen av turnlokalet var at verkseier Nils Berg var til stede på en turnoppvisning på idrettsbanen, og han ble svært imponert. Neste dag innkalte han fortuneren, Ragnvald Nilson, på sitt kontor, og spurte om turnerne hadde noe sted å være om vinteren. Nilson måtte svare nei på dette, og da sa Berg at hvis de kunne love å fortsette som de hadde begynt, skulle han bygge et eget turnlokale til dem. Nilson kunne garantere at de skulle fortsette som de hadde begynt, og snart var turnlokalet en realitet.

Huset brukes nå (2019) som lager av Det norske Veritas

Kilde:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

 

  

Slottet 2016. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Turnlokalet 1976. Sett fra nord. Til venstre ser vi Store murgård som ble revet i 1986. Kilde: Bærum bibliotek
Turnlokalet 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Turnlokalet 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning