Tilbake til startsiden

Tverrbygget (Lageret)

 

 

 

 

 

I følge Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. var det smie og lampeverksted i Tverrbygget.

Ifølge Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp, var det også kontorer og lager i huset. Her ble halvfabrikata lagret. Ledelsen for innkjøp og lagerforvaltning hadde kontorer her, deriblant innkjøpssjef Arthur Ramsey og lagersjef Georg Olsen som bodde i en av funksjonærvillaene. Verksmesteren Axel Hellsten hadde også kontor i tverrbygget.

Huset ble bygget omkring 1890.


 

  

Tverrbygget 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning