Tilbake til startsiden

Wathnehjørnet

 

 

 

A. Wathne var en kolonialforretning på eiendommen Peterhof i krysset
Gamle Drammensvei - Høvikveien. Den lå ved gårdsveien til Høvik Nordre. Stedet kalles Wathnehjørnet.

Forretningen ble etablert av Anton Iversen Wathne og hustruen Kristine Wathne i 1897. Før dette drev de Høvik Landhandleri ved Drammensveien fra 1892.

Ved Wathnehjørnet solgte de blant annet kolonial- og fetevarer (smør, ost, fløte og flesk), hermetikk og frukt.

Hans Fjeld drev bakeri i sidebygningen i mange år.

Da Wathne døde, overtok enken Kristine butikken, sammen med barna. Forretningen ble nedlagt i 1971. Bygningene ble solgt til Knut Irgens i 1989.

Les mer om Watnehjørnet i artikkelen:
Ryan, Stein: "Watnehjørnet" på Høvik. Vest for byen 7 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1988 - 1992)


Kilder:

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

 

 



 

Wathnehjørnet 2019. Det gule huset ble bygget i siste del av 1800-tallet.
Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Huset sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser sidebygning til butikken. Den ligger bak bygningen vi ser ovenfor. Den ble også bygget i siste del av 1800-tallet. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Eldre bilde av Wathnehjørnet. Sett fra nordvest. Sammenligne med det øverste bildet. Gamle Drammensveien går foran husene.
Kilde: Prospektkort

Til høyre: Anton Iversen Wathne som etablerte forretningen.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)