Tilbake til startsiden

Aktuelle lenker og bøker

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel

Høvik Vel 100 år

Høvik Verk - det gode sted å vokse opp

Blommenholm Vel 1911 - 1986

Solvik og omegns Vel 1927 - 1977

Nedre Ramstad Vel 1921 - 1971

Høvik Glassverk - Høvik Verk

Høvik Verk, det gode sted å vokse opp

Høvik Verk skole 1873 - 1973

Høvik skole 75 år

Høvik kirke 50 år

Ramstad skole 25 år

Kulturhistorisk stedsanalyse - Høvik Verk - Veritas - områderegulering

Gater og veier i Bærum kommune

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.