Tilbake til startsiden

Funnsted for øks ved Filmparken

Funnet er en sterkt forvitret øks av slank Nøstvettype fra steinalderen (10 000 fvt. - 1 800 fvt.). Øksen lå ca. 0,5 m dypt i steingrus.

Wikipedia står følgende:
"Nøstvetkulturen er navnet på en jeger- og fangstkultur fra den eldre steinalderen (mesolitikum) i Norge. Kulturen har navn etter gården Nøstvet i Ås.
En spesiell type øks er typisk for Nøstvetfunnene; en grovt tilhugget bergartsøks med tverr egg. Den har gjerne et trekantet tverrsnitt. Enkelte av dem er ikke bearbeidet på annen måte enn ved tilhugging, men ofte er eggpartiet slipt."

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kilder:

Kulturminnesøk

Wikipedia

 

 

 

Funnstedet ligger rett vest for Filmparken. Kilde: Kulturminnesøk
Filmparken
Nøstvetøks