Tilbake til startsiden
Jar bakeri og konditori

 

 

Se også detaljkart
I dette huset lå Jar bakeri og konditori. I dag (2021) har mange ulike bedrifter etablert seg her. Skiltet til høyre står på husets østvegg. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Jar bakeri og konditori lå i Bjerkelundsveien 5.

Eier var Otto Scharff.

Bakeriet opphørte 1. juli 1972.

I dag (2021) holder Viken Begravelsesbyrå og mange andre bedrifter til i bygningen.


Kilde:

Bærum bibliotek

 

Jar bakeri og konditori 1970. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek