Tilbake til startsiden

Grinda

Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Grinda, også kalt Jegerstua (Jægerstua) og Kleiva (Kleven), var husmannsplass under Eine. Anna Kreftings jeger, Poul Jæger (Paul Jeeger), bodde her fra slutten av 1700-tallet. Hans nevø, Anders, overtok senere. Han skulle også se etter skogbranner, krypskyttere (som drev ulovlig jakt) og holde oppsyn med demningene.

Grinda har også vært arbeiderbolig.

Ved Grinda sto grinda mellom Bærums Verk og Eine.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek


Bærum bibliotek

Bærumskart


 

 

 

 

Grinda 1969. Bolighuset vi ser til høyre er fra 1925. Uthuset til venstre er fra slutten av 1800-tallet. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Bolighuset 1974. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek