Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Grorudbråtan (Grorudbraaten) var en husmannsplass/arbeiderbruk under Vestre Grorud.
Adressen er i dag Sørbråten 15.

Det er mulig at plassen tidligere het Veverplassen. I matrikkelen (registreringen) over husmenn fra 1771 står det: "Groruud - vever Plasen Meckel Christensen".

Plassen er avmerket på kart fra 1882.

I 1825 bodde Søren Andersen med familie på plassen. Han var husmann uten jord og arbeidet som snekker.

I 1875 satte de ½ tønne poteter på plassen.

Martin Bråten (Martin Braathen) bodde på Grorudbråtan i 1990. Han hadde i 1964 gjort store ombygginger og påbygginger.

Området omkring Grorudbråten er nå bebygget med boliger.

I Husmannsplasser i Bærum Del 3 står det at Martin Bråtens far, Sigurd Bråten, i 1949 fikk tildelt en liten parsell omkring husmannsstua som han eide fra før. På Bærumskart står det at våningshuset (husmannsstua?) på Grourdbråtan lå der Sørbråten 9 ligger i dag. Det er derfor rimelig å tro at den utskilte parsellen var stedet der Sørbråten 9 ligger. Se øverste bilde.
I Husmannsplasser i Bærum Del 3 står det også at gnr. 115, bnr. 26, som er Sørbråten 9, i 1949 ble fradelt til Gjermund Grorud. Dette er forvirrende.


Kilder:

Bærumskart

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Lokalhistoriewiki

 

Grorudbråtan
Her, i Sørbråten 9, lå trolig husmannsstua på Grorudbråtan. Sett fra nordvest.
Bildet er tatt i 2021. Foto: Knut Erik Skarning
Her, i Sørbråten 15, sto det et hus som hørte til Grorudbråtan. Sett fra øst.
Bildet er tatt i 2021. Foto: Knut Erik Skarning
Samme hus som ovenfor. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning