Se også detaljkart

Som følge av etableringen av de nye boligområdene på Bærums Verk fra 1980, ble det behov for nye skoler. Først kom Bærums Verk skole, så Lesterud skole (som nå heter Anna Krefting skole), så Mølladammen skole og til slutt Gullhaug skole.

Gullhaug skole har adresse Grindaberget 7 og er nå en barneskole (1 – 7) med ca. 305 elever i skoleåret 2018/2019.

Skolen hadde offisiell åpning 17. mars i år 2000. Den var opprinnelig tenkt å være en 1 – 4-skole, men etter at byggetrinn to var ferdig høsten 2001, med spesialrom for kunst og håndverk, heimkunnskap og naturfag samt to nye klasserom, ble den utvidet til en fullverdig 1 – 7-skole.

Skolen hadde 278 elever i skoleåret 2019/2020.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

Gullhaug skole


 

Tilbake til startsiden

Gullhaug skole 2010. Sett fra øst. Kilde: Google Maps

Gullhaug skole