Tilbake til startsiden

Amtsbrua er en rundbuet steinbro ved Langebrutjernet.
Området omkring broen kalles Langebru.

Grensen mellom Hole og Bærum - som også er grense mellom de tidligere fylkene Buskerud og Akershus - går ved broen.

Navnet Langebru er først brukt av biskop Jens Nilssøn. I 1594 var han på visitasreise fra Oslo til Ringerike. Han sørget for at veien de fulgte ble beskrevet underveis. I beskrivelsen står det at de reiste over noen jordbroer som kaltes Langebromyrer. En jordbro ble brukt for å komme over et vått område. Underst la man grener og småstokker før man la på grus og jord som veidekke.

Etter hvert krevde forbindelsen Christiania-Ringerike en bedre veistandard, og i 1791 besluttet Peder Anker å bygge ny vei på strekningen mellom Jonsrud i Lommedalen og Sundvollen i Hole. Veien ble ferdig rundt 1805 og ble offisielt innviet i 1807. I den forbindelse ble det bygget en mer hensiktsmessig steinbro ved Langebrutjernet. Denne steinbroen ble restaurert i 1995.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie. Gå til s. 30.


Kilder:

Kulturminnesøk

skiforeningen.no

Bærum kommune. Månedens kulturminne

 

 

 

 

  

Amtsbroen 2002. Sett fra øst. Bakenfor ser vi Langebrutjern. Foto: Knut Erik Skarning
Den gamle veien med broen ligger der den brune trekanten viser. Den nye veien (grå) ligger nordøst for broen. Kilde: Kulturminnesøk

Amtsbroen ved Langebru