Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Som følge av etableringen av de nye boligområdene på Bærums Verk fra 1980, ble det behov for nye skoler. Først kom Bærums Verk skole, så Lesterud skole (som nå heter Anna Krefting skole), så Mølladammen skole og til slutt Gullhaug skole.

Formelt er Bærums Verk skole og Lesterud skole slått sammen til en skole med navnet Anna Krefting skole.

Anna Krefting skole har adresse Grorudenga 1 - 11 og er en barneskole (1 – 7) med 488 elever i skoleåret 2018/2019.

Skolen åpnet i 1990 som Lesterud skole.

Anlegget, som er tegnet av Arkitektgruppen lille frøen as, består av hovedbygning med idrettshall, administrasjon, lærerfløy og rom for spesialundervisning. Skolen har fire mindre undervisningsbygg. Lesterud skole var i en periode Bærums største barneskole.

Skoleåret 2018/2019 ble alle elevene ved Bærums Verk skole overført til Lesterud skole, som da
fikk det nye navnet Anna Krefting skole. I denne forbindelse ble skolen pusset opp og tilpasset. Barna i Lommedalen barnehage, som holdt til på Lesterud, ble flyttet til Bærums Verk skoles lokaler.

Anna Krefting var navnet på to kvinner som styrte jernverket Bærums Verk. Anna Krefting, født Felber, styrte fra 1674 til 1701. Anna Krefting, født Vogt, styrte fra 1712 til 1766. Den siste av disse startet en skole for arbeidernes barn ved Bærums Verk. Se egen omtale av skolehistorien

Den opprinnelige Lesterud skole har navn etter plassen Lesterud som lå et stykke nord for skolen. Se detaljkart. Lesterud var en husmannsplass under Skollerud gård.

I lokalene til Bærums Verk skole er det nå (2019) barnehage. Lokalene er også tenkt å være midlertidige skole ved behov, for eksempel når andre skoler pusses opp.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Norsk biografisk leksikon

Budstikka 12. desember 2017

Budstikka 3. januar 2018

 

Anna Krefting skole, tidligere Lesterud skole

Lesterud skole, som nå heter Anna Krefting skole. Sett fra sydøst. Kilde:Lokalhistoriewiki