Tilbake til startsiden


Lommedalen Blikkenslageri og
Stillasutleie AS

 

Lommedalen Blikkenskageri og Stillasutleie AS har i dag adresse Lommedalsveien 282.

Olav Olavsen startet Lommedalen Blikkenskageri i 1966 i kjelleren på nabohuset, Lommedalsveien 284. Dette var svigerforeldrenes hus. På den tiden arbeidet to blikkenslagere i bedriften.

I 1981 bygget Olavsen eget verksted i Lommedalsveien 282 og fortsatte virksomheten her. Verkstedet ble snart utvidet og det ble bygget bolighus over verkstedene.

I 1986 ble virksomheten et aksjeselskap, Lommedalen Blikkenslageri og Stillasutleie AS.
Olav Olavsen var daglig leder frem til omkring 2016. Da overtok sønnen Vidar Olavsen.

Det er nå (2019) 7 ansatte i bedriften. Inger Lise Ekerbakke Olsen har vært sekretær helt siden 1986.

Kilder:

Vera og Olav Olavsen

 

Lommedalen Blikkenslageri og Stillasutleie AS 2020. I første etasje ser vi det eldste verkstedet fra 1981 til venstre. Dette er nå (2020) lager og kontor. Et nyere verksted ligger bak bilene til høyre. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Til venstre ser vi det eldste verkstedet som ble bygget i 1981. Olavsen med familie bodde da i det lille brune huset til høyre. Dette ble revet da nytt bolighus ble bygget oppå verkstedet. Bolighuset sto ferdig i 1984. Se bildet ovenfor. Bildet er gjengitt med tillatelse av Vera Olavsen.