Tilbake til startsiden

Småbruket Nordli ligger sørøst for Guribysaga. Guribysagveien går over tunet på Nordli. Plassen er avmerket på kart fra 1882.

Hans Guttormsen bygslet plassen i 1885 og fikk senere kjøpt småbruket. Han var sønn til Guttorm Larsen Søndre Åmot. I 1875 var han tjenestedreng på Østre By.

Sønnen, Maurits Nordli, var eier i 1939. Etter at Maurits Nordli døde, ble hans enke, Marit Nordli, eier av småbruket. Så overtok et av barna, som senere solgte stedet.

Småbruket Nordli er på ca. 7-8 dekar (mål) dyrket jord og ca. 15 dekar annen innmark.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

 

  

"Gammelstua" på Nordli 1970. Dette huset har trolig først stått på Simensplassen på Krokskogen og senere i nærheten av Tyttebærhaugen (på Søndre Dalsbråten også kalt Skredderstua). Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Nordli 1969. Kilde: Bærum bibliotek

Nordli ved Guriby