Øvre Verket 1954. Bildet er tatt fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Bildene nedenfor viser hvordan det så ut på Verket tidligere. Det anbefales at man først ser gjennom siden Detaljkart. Før og nå.
For å se mer detaljerte omtaler og bilder av enkeltsteder må man gå tilbake til hovedkartet og klikke på markørene der.
Oversiktsbilder
Fyrhuset
(Nå bakeri)
Masovn
Elveplassen
Stallkarbolig
Vedskjul og utedoer
Mellageret
(Nå Melboden)
Klokke- boden
Støperibygningen
Jernlager
Brannstasjon
Hovedbygningen
Smia
(Nå Rema 1000)
Turbinrør fra
Mølladammen til kraftverket
Jernlager
(Nå Verket Sport)
Masovn- bygningen
Området øst for Verket 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Verket 1936. Bildet er tatt fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Turbinrør fra Mølladammen
Trevarefabrikk
Veaplassen
Vekterstua
Trevarefabrikk og trevarelager
Støperibygningen (den eldste)
Vekterstua
Bakken
(Sverige)
Arbeideboligene
Værtshuset
Mellomste brakka
Vekterstua
Veaplassen
Låve og fjøs
Jernlager
Masovnbygningen
Vi ser veien går fra Verksgata opp til høyre for hovedbygningen.
Smehella
Lokalet
Nedre brakka
Værtshuset
Forvalterboligen med bryggerhus t.h.
Trevarefabrikk og trevarelager
Masovnbygningen
Stall
Øvre Verket 1930 (?). Bildet er tatt fra nord.
Kilde: Bærum bibliotek
Verket sett fra syd 1850. Kilde: Bærum bibliotek
Fyrhuset
Bryggerhus med bakerovn
Stabbur
Jernlager
(Nå: Verket Sport)
Masovnbygningen
Støperibygningen
(den gamle)
Veaplassen
Trevarefabrikk og trevarelager
Vekterstua
Jægerbakken
Grindabakken
Bakken (Sverige)
Øvre Verket 1954. Bildet er tatt fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Øvre Verket 1954. Bildet er tatt fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Bildet er tatt fra syd 1968. Kilde: Bærum bibliotek
Verksgata 1954. Bildet er tatt fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Ny støperibygning
Gammel støperibygning
Smehella
Trevarefabrikk og trevarelager
Trafostasjon
Vekterstua
Hovedbygningen
Forvalterboligen
Klokkeboden
Stallkar- bolig
Brannstasjon
Staller
Stallkarbolig
Brannstasjon
Klokkeboden
Her gikk Lommedals- veien før
Vedskjul og utedoer
Lager/garasje/kontor
Arbeiderboliger
Vekt (revet)
Låve. Fundamentene står i dag
Forvalterbolig med bryggerhus bak t.h.
Smehella
Bakken (Sverige)
Vekterstua
Lager/garasje/kontor
Kilder for navnsetting på bilder:

Tore Sandem, Løvenskiold Eiendom AS

Bærum bibliotek
Mellager
Sandtårn
Det gikk vei på vestsiden av elven
(Elvegangen)
Bakken (Sverige)
Nedenfor står to bilder fra 1896, ett fra øvre (nordre) del av Verket og ett fra nedre (søndre) del. Disse finnes hos Riksantikvaren. Nedenfor bildene står en tegning der bygningene er avmerket mer oversiktlig. Kilde: Bærum bibliotek
Rulla
(Vaskehus)
Stortinget
De gamle slaggsteinshusene i Verksgata
Fjøs for folk på Verket
Vedhuggeri
Garasje
Klokkeboden
Skolen
Arbeiderboliger
Kullboder
Hovedbygningen
Slottet