Gravrøyser og kokegrop ved Lommedalen kirke

Ett av områdene som ble undersøkt

 

Gravrøysene er fra jernalderen (500 fvt. – 1050 evt.).

Røysene er bevokst med småtrær.

Gravrøyser fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.

Sommeren 2012 ble det gjort arkeologiske undersøkelser i forbindelse med at det skulle anlegges urnelund. Det be da funnet en kokegrop som ble datert til
tidsrommet 240 evt. til 390 evt. (Romertid). Dette vitner om gammel bosetning i området.
Man kan ikke se kokegropene i dag.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.

Kilder:

Kulturminnesøk (Gravrøysene)

Kulturminnesøk (Kokegrop)

Akershus fylkeskommune

Store norske leksikon

.


 

Gravrøysene 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Gravrøyser
Kokegrop
Tilbake til startsiden
Kartet viser hvor kokegrop og gravrøyser ligger. Kilde: Kulturminnesøk