Tilbake til startsiden
Helleristning ved Burud gård

Helleristningene er fra bronsealderen (1800 fvt. - 500 fvt.).

Helleristningene skal bestå av to enkle skipsristninger.
De to skipene ligger ovenfor hverandre på berget.

Beskrivelsen på Kulturminnesøk er som følger:
"Helleristningen består av to enkle skipsristninger som er risset inn på et NV-SØ-gående berg. Berget måler ca. 11 m NØ-SV x ca. 2,5 m i høyde. De to skipene ligger ovenfor hverandre på berget. F1 Skipsrisristninger: Mål skip 1: lengde ca. 50 cm x høyde ca. 1-7 cm. Mål skip 2: lengde ca. 34 cm x høyde ca. 1-6 cm. To enkle skipsristninger som ligger noe forskjøvet slik at skip 1 ligger øverst, men noe lenger bak enn skip 2. Skip 1: Enkel, oppovervendt stavn. 5 mannskapsrekker. Aktertenden har et lengre felt uten mannskapsrekker. Skipet er relativt godt markert og tydelig - litt svakere i S-enden. Skip 2: Mindre synlig enn skip 1. Har enkel, oppovervendt stavn som er noe brattere enn den på skip 1. 4 mannskapsrekker som er dype og tydelige. Stavnen og kjøllinjen på skip 2 er svakt markert og synes noe ufullstendig. Den oppovervendte frontstavnen er dyp og tydelig, mens kjøllinjen synes å følge en naturlig fure i berget og er vanskelig å avgrense. R51945 ble første gang registrert i 1995 som èn skipsristning med dobbel forstavn, enkel akterende, mannskapsrekker og rorpinner. Det skal også ha vært 1 -2 skålgroper som ikke ble gjenfunnet ved dokumentasjonen i 2004."


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilder:

Kulturminnesøk


Store norske leksikon


Helleristningene ligger til venstre på fjellet vi ser. Sett fra nord 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Helleristningene ligger rett til høyre for midten av bildet. Foto: Knut Erik Skarning
Helleristningene skal forestille to skip med mannskap. Det ene kan være det vi ser i midten, det andre kan være det vi ser til høyre. Det er vanskelig å se at dette er skip, og det er usikkert om dette virkelig er helleristningene. Foto: Knut Erik Skarning
Kartet viser hvor helleristningen ligger. Kilde: Kulturminnesøk