Tilbake til startsiden
Helleristning ved Burud gård

Helleristningene er fra bronsealderen (1800 fvt. - 500 fvt.).

Helleristningene skal bestå av to enkle skipsristninger.
De to skipene ligger ovenfor hverandre på berget.

I rapporten fra registreringen som ble gjort av Akershus fylkeskommune i 2004 står følgende:
Helleristninger av den typen som finnes på Burud, er av såkalt Jordbrukstype og føres tilbake til bronsealderen, ca. 1800 – 500 f. Kr. Skipet er, ved siden av skålgropene, det vanligste motivet innenfor tradisjonen. Det er vanlig å finne helleristninger i områder som var beitemark i bronsealder. Helleristningen, som har betegnelsen R51945, kan ses i relasjon til skålgropsteinen som ligger kun 300 m mot vest. Helleristninger er tradisjonelt tiltenkt å ha spilt en rolle innen den fruktbarhetsfremmende kulten. R51945 ble opprinnelig registrert i 1995 som et skip med dobbel forstavn, enkelt akterende, mannskapsrekker, rorpinner og 1 – 2 mulige skålgroper. Ved registreringen i 2004 skulle ristningen dokumenteres på nytt, blant annet for å få den korrekt målt inn på kartet. Etter kalkering, syntes det klart at det var to enkle skipsristninger med enkel stavn og med mannskapsrekker. Lokaliteten ligger på sør - og vestvendt berg i tilknytning til Lommedalen Golfbane. Berget måler ca. 11 m tilnærmet nordøst – sørvest. Høyde ca. 2,5 m. Burud gård i nordvest. Terrenget heller mot sør og vest.

Mål skip 1: lengde ca. 50 cm x høyde ca. 1 – 7 cm. Mål skip 2: lengde ca. 34 cm x høyde ca. 1 – 6 cm. Lokaliteten består av to enkle skipsristninger som ligger ovenfor hverandre, men litt forskjøvet slik at det nederste skipet ligger litt foran det øverste. Skip 1 har enkel, oppovervendt stavn og 5 mannskapsrekker. Akterenden har et relativt langt felt uten mannskapsrekker. Skipet er relativt godt markert og tydelig, men litt svakere i sørenden. Skip 2 er mindre synlig enn skip 1. Skipet ligger rett under skip 1 og har 4 mannskapsrekker og mer bratt stavn i front enn skip 1. Mannskapsrekkene er dype og tydelige. Stavnen og kjølen på skip 2 er stedvis lite markert. Den er dyp og tydelig langs den oppovervendte frontstavnen, mens kjølen følger en naturlig fure i berget. Skipet er vanskelig å avgrense i sørlig del. Ved dokumentasjonen i 2004, ble ristningene kalkert og tegnet inn.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilder:

Rapporten fra registreringen som ble gjort av Akershus fylkeskommune i 2004

Store norske leksikon


Helleristningene ligger på denne fjellknausen. Sett fra nord 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Helleristningene skal forestille to skip med mannskap. Slik så helleristningene ut ved registreringen i 2004. Kilde: Rapport fra registreringen (Akershus fylkeskommune).
Kartet viser hvor helleristningen ligger. Kilde: Kulturminnesøk
Her er ristningene krittet opp (kalkert). Kilde: Rapport fra registreringen.