Aktuelle lenker og bøker

Hauge, Yngvar. (1953). Bærums verks historie. H. Aschehoug & Co.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808002

Johnsrud, Even Hebbe. (1966). Lommedalen skole 1866 – 1966. Utgitt av Jubileumskomiteen.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111505058

Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008030504046

Ingebretsen, Lillian m.fl. (Redaksjonskomite). (1991). Lommedalen skole 125 år 1866 – 1991.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009082004074

Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012071224019

Koht, Kirsten. (1989). Om å utvikle et samfunn. Erfaringsrapport Bærums Verk-Ombud 1984-1989.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012090408314

Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101808134

Falch, Elin. (1997). Pilegrimsleden: Bærum. Bærum Kommune ved Kulturvernkontoret.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009012004182

Bø, Egill. (1987). Gammalt frå Lommedæl´n. NKS-Forlaget.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008060900087

Lommedalen Vel 1922 – 1942. (1942)
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012090524009

Christensen. Trygve. (1955). Ankerveien - Greveveien – Krokskogveien. J.W. Cappelens Forlag A.S.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081903003

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112412002

Davidsen, Øyvind. (1944). Jernverksfolk under elve konger. Cammermeyers boghandel.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009013000014

Sørdal, Henrik. (1978). Fortsettelsesskole, framhaldsskole i Bærum. Skolens historie 1908 – 1970. Bærum skolestyre.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016062208217

Haugum, Ole. (1936). Jordbunnsforholdene i Bærum. Norges Landbrukshøyskole.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014030408046

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060824033

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016021807556

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112112001

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 1. Utsendt fra Kommunehuset.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012520004

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 2. Utsendt fra Kommunehuset.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112612001

Myhre, Jan Eivind (1982). Bærum 1840 – 1980. Universitetsforlaget.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011061605069

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008121804079

Sødal, Henrik. (1967). Bærumsskolen i vekst. Bærum skolestyre.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060948023

Davidsen, Trygve M. (1969). Min barndoms dal. Eget forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008051904125

Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102108206

Giæver, Anne Grete. (1996). 40 trivelige turer i Asker og Bærum. Vett og Viten
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062000004

Lange, Ove L. (1966). Nordmarka og Nordmarksgodsets historie. Dreyers forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070505038

Christensen. Trygve. (1995). Bærum og krigen 1940 – 1945. Bærum bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112510001

Christensen. Trygve. (1981). Krokskogen i gamle dager. Grøndahl & Søn Forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011607122

Christensen. Trygve. (1993). Marka og Krigen. Oslomarka 1940 - 45. Eget forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011013110001

Valebrokk, Eva. (1997). Norske slott, herregårder og gods. Andresen & Butenschøn.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008121804079

Dons, Johannes A. (1996) Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Vett og Viten
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008073100040

Arkeologiske funn i Lommedalen. (Her finnes flere enn dem som er tatt med på hovedkartet)
https://kulturminnesok.no/search/?lat=59.9611630549&lng=10.4982337034

Kulturminnesøk
https://kulturminnesok.no/

Milorg 13313 Gruppens historie og opplevelser
http://milorg13313.blogspot.no/

Bærums bibliotek
http://brmweb.barum.folkebibl.no/cgi-bin/websok-lokalsamling?mode=vt&st=p&publikumskjema=1&hpid=12240&embedded=0&pubsok_txt_0=

Pilegrimsleden.no (med kart over hele leden)
http://pilegrimsleden.no/uploads/documents/Gudbrandsdalsleden_Oslo-Lillehammer_vest_2016.pdf

Gater og veier i Bærum kommune
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Gater_og_veier_i_B%C3%A6rum_kommune

Industrimuseum.no
http://industrimuseum.no/bedrifter/baerumsverk

Bærum Verks historie
https://www.baerumsverk.no/om-baerums-verk/var-historie/

Gater og veier og opprinnelsen til deres navn
Gater og veier i Bærum kommune