Tilbake til startsiden
Annikhaugen
Annikhaugen

Annikhaugen er en skogkledd høyde på oversiden av Skollerudveien, ca. 200 meter vest for husene på Sleaskjulet. Se kart ovenfor.
Her er det registrert 7 gravrøyser fra bronsealder - jernalder (1800 fvt. – 1050 evt.).
Røysene er røvet, og det er lite å finne hvis de graves ut i dag.

Gravrøysene kan tyde på at det opprinnelig har vært en meget gammel gård her, og at gårdene Skollerud, Burud og Muserud senere kan ha blitt skilt ut fra denne gården.

Det er mulig Annikhaugen er oppkalt etter Anna Krefting (født Vogt) som var eier av Bærums Verk. Hun ble ofte omtalt som Anniken. Navnet kan også stamme fra det latinske ordet kannik, som var betegnelsen på en korbror.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.

Kilder:

Kulturminnesøk

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek


Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget


Annikhaugen er betegnelsen på et område med flere haugformede gravrøyser. Haugene er lettest å se fra fra nordøst, fra golfbanen. Bildet er tatt i 2017. På bildet ser vi to av haugene tydelig (de to mørke haugene bak den gulgrønne golfbanen). Det er syv gravrøyser totalt. Foto: Knut Erik Skarning
Golfbanen
Annikveien