Tilbake til startsiden

Griseberget (Svineberget)

Griseberget (Svineberget) er en liten plass med stuebygning og et lite fjøs. Legg merke til den store slaggsteinsmuren på fjøset. Slaggstein er stein som var støpt av slagg fra jernfremstillingen.

Verksbefolkningen hadde grisene på beite der om sommeren.

Sven Ericksøn bodde på Svineberget. I kirkebøker og andre dokumenter kalte han seg Sven Ericksøn Svaneberg, som var litt finere enn Svineberg. Senere ble han bare kalt Sven Bilthugger. Han skar ut treplater med fine mønstre, og disse ble brukt til støpning av blant annet ovner på Jernverket.

Anna Krefting (født Vogt) sørget for at Tanum kirke i 1712 fikk en prekestol med akantus-utskjæringer og med familiene Krefting og Vogts slektsvåpen. Denne prekestolen, og døpefonten, ble skåret av Sven Bilthugger.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag

SEFRAK-registeret

John. H. Olsen. (2004). Fra ovner og ovnsproduksjon til broer og fyrtårn. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 44

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF 

Griseberget 2017. Sett fra sydvest. Våningshuset vi ser til høyre er fra første del av 1700-tallet. Foto: Knut Erik Skarning