Tilbake til startsiden

Kreta

Kreta, og Kuba (Cuba) lengre vest, var arbeiderboliger på Verket fra omkring 1900.
Kreta ligger ved Guldbrandslia (foran huset på bildene). Denne veien het tidligere Bråtagata.
Adressen er Guldbrandslia 20 og 22.

Navnene Kuba (Cuba) og Kreta kan ha sammenheng med ulike kriser ute i den store verden. Det sies at beboerne ofte kranglet, men at beboerne var fornøyde med boligene sine.

Kilder:

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen". Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Se også Detaljkart
Kreta 1970. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Kreta 2021. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning