Nedrebrakka, Mellomste brakka og Øvre brakka

Nedrebrakka har adresse Guldbrandslia 3 og 5 og ligger rett ved rundkjøringen der Gamle Ringeriksvei møter Lommedalsveien.
Huset er antakelig fra 1780-tallet, da Jernverket gjennomgikk utvidelser og modernisering.
Huset er bygget av lokale håndverkere og av stedlige materialer.

Biblioteket hadde i noen år en avdeling i Nedrebrakka. Det har også vært barnehage her.

Det ligger to liknende brakker, Mellomste brakka (Guldbrandslia 11) og Øvre brakka (Guldbrandslia 37 og 39), lengre opp i Guldbrandslia. Disse er også bygget på 1780-tallet.

Hver familie hadde et jordstykke og husdyr. Det hørte flere uthus til hver brakke.

Kilder:

Bærums Verk i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bærumskart

SEFRAK-registeret

 

Nedrebrakka 2017. Sett fra vest, fra Lommedalsveien. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
Området øst for Verket 1920. Vi ser Nedre og Mellomste brakka. Kilde: Bærum bibliotek
Nedrebrakka
Mellomste brakka
Tilbake til startsiden
Mellomste brakka 2021. Sett fra nordvest, fra Guldbrandslia. Foto: Knut Erik Skarning
Øvre brakka 2021. Sett fra nordvest, fra Guldbrandslia. Foto: Knut Erik Skarning