Tilbake til startsiden

Stabburskapellet, tidligere stabburet

Stabburskapellet er et ombygget stabbur der det opprinnelig blant annet ble lagret salt. Det eies av Carl Otto Løvenskiold. Han har stilt det til rådighet for kirken. Det ble vigslet av biskop Andreas Aarflot i 1993 og hører til under Lommedalen menighet.

Alle som ønsker det, kan gifte seg i kapellet. Det tar opptil 25 mennesker.

Kilde:

Budstikka 26.07.2016 

Stabburskapellet 2017. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning