Stortinget

Stortinget ble bygget omkring 1850 som bolig for flere familier som arbeidet på støperiet. Navnet fikk bygningen fordi beboerne ivrig diskuterte politikk i forbindelse med Norges frigjøring i 1905.
Leilighetene i huset hadde ett rom og kjøkken. Mange flyttet inn som nygifte og levde der et helt liv. På tunet på baksiden finnes fortsatt også bryggerhuset, Rulla, der rulla sto.
Bygningen ble restaurert 1986.

Stortinget har også vært kalt Krysbybrakka, oppkalt etter brødrene Ole og Andreas Krydsby som kom til Verket som hjulmakere. I Kulturminner i Bærum. Utgitt av Bærum kommune står det at det er byggmesteren som er opphav til navnet.

I dag (2017) holder Torsteinsen Design og Bærum Bokholderi AS til i bygningen.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bærums Verk: Guide over gamle bygninger. (Bærum Kommune. Kommunalavdelingen for undervisning)

Kulturminner i Bærum. Utgitt av Bærum kommune

 

Stortinget 1950. Rett bak til høyre ser vi Rulla (det mørke huset). Bak til venstre ser vi Gammeldassen (se nedenfor). Kilde: Bærum bibliotek

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
Stortinget sett fra sydvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Gammeldassen som vi ser til venstre på bildet ovenfor. Bildet er tatt i 1971.
Kilde: Bærums bibliotek
Tilbake til startsiden