Tilbake til startsiden

Eplehaugen

Eplehaugen, tidligere kalt Gommerudhaugen, ligger i lia sørvest for Slottet, og finnes avmerket på kart fra 1882. Karakteristisk for Eplehaugen er den lange bygningen, hvor våningshus (to husmannsstuer) og uthus med slaggsteinsfjøs ligger i hver sin ende.

Nord for Eplehaugen og vest for Slottet lå Kjonejordet der det lå en kjone, en korntøke.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek


Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Bærumskart


 

Eplehaugen 1970. Vi ser den store muren av slaggstein, stein som var støpt av slagg fra jernfremstillingen på Bærums Verk. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart med historiske navn
Eplehaugen 2021. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning