Tilbake til startsiden

Glitterud (Glitre)

Glitterud (Glitre) var husmannsplass under Løken.
Plassen ble senere selveier og solgt til Bærums Verk midt på 1900-tallet. Deretter var plassen bolig for arbeidere ved Bærums Verk.

I 1865 er bruket registrert med bruker Svend Larsen som selveier og tømmermann på småbruket Glitre. Her hadde de dette året to kyr, sådde 3/4 tønne bygg, 1 tønne havre og satte 2 tønner poteter.

Plassen brukes i dag som bolig.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

 

GlItterud 1970. Sett fra sydøst. Våningshuset er fra siste del av 1800-tallet. Uthuset er den opprinnelige driftsbygningen fra 1890. Denne er nå revet.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart med historiske navn
Glitterud sett fra nordvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning