Tilbake til startsiden

 

Granbakken

Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Granbakken er oppført i 1886 av Anette (født Johnsrud) og Gustav Clemens Hebbe. Han var en eventyrer og diplomat, han deltok i europeisk og amerikansk politikk på høyt plan, og han er omtalt som "Carl den XVs spion". Hebbe døde på Granbakken i 1893, 94 år gammel. Til det siste skrev han på verket "Universal History", om menneskeslekten fra de eldste tider til vår egen tid.

Granbakken ble drevet som Krokskogens Pensjonat til litt etter 1900. Her kunne reisende over Krokskogen overnatte. Senere var Granbakken billig bolig for arbeidsstokken ved
Johnsrud Kasse og Trevarefabrikk
. Stedet er også brukt som husrom for folk på Jonsrud og det har vært leid ut.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Informasjonsplakat ved Jonsrud gård.

 

 

Granbakken ca. 1900.
Kilde: Bærum bibliotek
Granbakken 2017. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning