Tilbake til startsiden

Haugen

Se også detaljkart og kart med historiske navn for området ved Haugen

Haugen, også kalt Burudhaugen, kan ha vært ryddet før finneinnvandringen i traktene her nord for Burudvann på 1600-tallet. Haugen var lenge husmannsplass under Burud. I 1923 ble Haugen selveiergård.

Jørgen Martinsen fikk kjøpt Haugen i 1923. Jørgen drev gården svært godt og var avholdt og respektert i Lommedalen. Han var medlem av kommunestyret og formannskapet og var formann i Lommedalen småbrukerlag. Han var også i flere perioder formann i jordstyret.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

SEFRAK-registeret

Haugen 2009. Våningshuset vi ser til venstre er fra 1864. Kilde: Bærum bibliotek

Haugen. Kilde: Prospektkort.