Historiske tidslinjer for Lommedalen og Bærums Verk
Tidslinjer for Europa og Norge er også tatt med for å kunne se litt større sammenehenger. Kriger i Europa hadde for eksempel stor betydning for etterspørselen etter jern fra Bærums Verk
Et begrenset utvalg av begivenheter er med. Plasseringen av begivenheter på tidslinjene er ikke nøyaktig
Tid 1000 fvt. 0 1000 evt. 1600 evt. 1700 evt. 1800 evt. 1900 evt. 2000 evt.
                 
Europa Grekere dominerer middelhavs- området.   Romertid Folke-
vandrings-
tid
Reformasjonen     Franske revolusjon Industrielle revolusjonKommunisme

 

Internasjo- nalisme.
Europeisk fellesskap (EF/EU)
Sovjet-
unionens
fall
 
  Demokrati i Athen   Trettiårskrigen   Syvårskrigen Napoleonskrigene Krimkrigen 1. verdenskrig
(1914-1918)
2. verdenskrig
(1939-1945)
                 
  Bronsealder Jernalder Middelalder Nytid
Norge Mer permanente bosetninger. Folk tar i bruk hest og ard (forløperen for plog). Jakt fiske og jordbruk ekspanderer.
Bruk av jernredskaper.
Befolkningsvekst.
  Vikinge-
tid
Kristning av Norge Norge er i union med Danmark.
Bergverksdrift og trelast blir viktig.
Kongsberg sølvverk etableres.
Den nordiske syvårskrigen
  Den store nordiske krig
(1709-1720). Svensk invasjon i Norge.
  Danmark må avstå
Norge til Sverige (1814).
Fastlandsblokaden.
Industrialisering
Jernbaneutbygging
Nasjonalisme
Unionen med
Sverige opphører (1905).
Vekst gir velferdsstat.
 
  Tyttebærkrigen. Danmark/Norge
invaderer Sverige.
                 
Arkeologiske
funn i Lommedalen
  Gravhauger
Helleristninger
Skålgroper
Hulveier
             
                 
Gårder i Lommedalen   2-3 gårder
finnes i området
.
7-8
gårder
finnes i
området.

Kirken eier
mange gårder
.

Svarte-
dauden
(1350...).
Dalen
ligger
øde.
Mange av kirkens gårder overtas av Kongen.
Kongen selger senere mange gårder til godseiere (blant annet Nesøygodset og Bærums Verk).
Noen bøndene blir etter hvert selveiere.
Mange gårder deles opp.

Det blir mange husmannsplasser.
Flere og flere bønder og husmenn blir selveiere.  

 

 

 

                 
Bærums Verk
Jernverket og eierene
  Kongen eier
primitive
jernhytter
ved Vøyen
og Gommerud
Første masovn
ved Wøyen.
Jern-
kompa-
niet
(1624-
1640)
Gabriel Marcelis
bygger masovn
i 1641 ved nåverende
Bærums Verk.
Familien Krefting
(1664-1766).
Bærums Verk blir det ledende jernverk i Norge.
Conrad
Clausen
(1773-1787):
Store
reformer
Peder Anker
(1791-1824)
Sammenslåing med
Bogstadgodset

Peder Anker anla Fossum jernverk
Harald Wedel Jarlsberg
(1853-1897)
Jernproduksjonen
nedlegges 1874.
5 generasjoner Løvenskiold (1897 -) ........................................
                 
Næringsveier       Masovnen, kullbrenning, malmtransport og andre tilknyttede arbeidsplasser ...............................................        
  Støprivirksomhet...............................................................................................................................................................................................................................    
Bærums Verk     ? .......Trevareproduksjon....................  
                 
Skolen på
Bærums Verk
Omgangsskole Fastskole (1773)........................................................................................... Elevene flyttes fra
Bærums Verk skole til Lommedalen skole.
(1934) ............
Nye skoler bygges på Bærums Verk fra 1995 og utover.
                 
Bygninger   Den eldste hovedbygningen (fra ca. 1670) ................. Hovedbygningen (fra 1764) som ble reist etter brannen, og som vi ser i dag................................................................
  Slottet (fra 1848) . Nåværende hovedbygning ..............................
Bærums   Værtshuset (fra 1640) ..............................................................................................................................................................................................
Verk   Lokalet (fra ca. 1915) ....................................................

 

Tid 1000 fvt. 0 1000 evt. 1600 evt. 1700 evt. 1800 evt. 1900 evt. 2000 evt.
   
    ? .................................. Guribysaga (1856-1986) .................................................................
    ? ....... Åmotsaga ....................................................................................................................................................................................................   Åmotsaga (1906-1962) ..............
    ? ....... Johnsrudsaga.........................................................................................................................................................................
Johnsrud Kasse og Trævarefabrikk.(1881-1983) ..
    Lommedalen Trævarefabrikk (1898-1970)
    ? ............ Bærums Verk Saga..............?
    ? ................................................. Bærums Verks Mølle (?-1917) .........
Næringsveier   ? ....... Saga ved Vigfoss.........................................................................................................................................................................................................?
i   Fossli Skaftefabrikk (1905-1966)
Lommedalen   ...... Pelsdyrfarmer ......
    ? ....... Kullbrenning ........................................................................................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . ?
    Lommedalens Meieri (1897-1975) ....
    Lommedalen Handelsforening (1876-1967)
    Lommedalsbussen (1923-?) ..........................................
    Bærums Verk
dørfabrikk (1953-1977) 
    ?..... Østerby Trevarefabrikk .....?
    AS Bonna-Ski (1939-1971)
    Kraftverket ved Ørretfallet (1918-?)
    Vannrenseanlegg ved Aurevann (1963-)
    Mølladammen Næringspark (2015-)

 

Andre   Ungdomslaget Lausprett og Solhaug (1894-) .......................................
aktiviteter i   Lommedalen Idrettslag LIL (1903-) .........................................
Lommedalen   Lommedalen skolekorps (1936-) ..................