Tårnhytta

Se også detaljkart

Generell del. Denne delen står først i alle beskrivelsene av steder i Lommedalen og på Bærums Verk som er knyttet til andre verdenskrig (1940 - 1945).

Milorg var en militær motstandsbevegelse i Norge som skulle drive etterretning, gjennomføre sabotasjeaksjoner og forberede og støtte en eventuell invasjon av allierte styrker.
Milorggruppe 13313 hadde Lommedalen og omegn som sitt område, og den besto av tre tropper. Det var to tropper i Lommedalen som var utdannet til å ta imot slipp. Disse var Tropp 1 som besto av folk fra Lommedalen, og tropp 2 som besto av Oslo-folk. Tropp 3 var Bærums Verk-troppen som var en sikrings og hjelpetropp. Ingen av troppene kom i kamp under krigen.

Ved slutten av krigen besto Milorg 13313 av 23 lotter og 141 mann.

Kaare Andersen startet det første Milorg-laget i Lommedalen i 1940. Det ble drevet organisert fysisk trening og krigsmanøvre. Det ble opprette samband, og de tok imot slipp. I 1943 startet våpentreningen.

For å få beder samband, fikk de tyskerne med på at det måtte legges telefonlinje innover i Lommedalen for å kunne varsle Bærums Verk om skogbranner. Dermed fikk Jordbærhaugen og en hytte ved Trehørningen telefonkontakt.

Inger Andersen fikk i oppdrag å danne en lottetropp i Lommedalen i 1944. Hun hadde mange venninner hun kunne kontakte, og det ble i første omgang dannet et lag på 9 stykker med Inger som sjef. De gjorde blant annet en stor innsats med å skaffe sanitetsmateriell, og de skaffet kamuflasjedrakter til gutta.

I tillegg til Milorg var også folk fra Pellegruppa og Kompani Linge aktive i Lommedalsområdet.

Kilder:
Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag. Myhre, Jan Eivind (1982) Asker og Bærums historie. Bærum 1840 – 1980. Universitetsforlaget
Milorg 13313 (1948) Chr. Dybwad Bokhandel AS
Odd Joachim Olsen. Beboer og kjentmann i Lommedalen
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforeningTårnhytta

Tårnhytta på Bessliåsen (Beksliåsen) var møtested for medlemmer av Centrum AUL, Centrum arbeiderungdomslag, under andre verdenskrig (1940 - 1945).

Hytta ble leid fra 1. november 1940. Den politiske organisasjonen Centrum AUL var forbudt, så kontrakten stod først i Willy Fredlunds navn med John O Berg som formann, og senere Thomas Angell. I 1942 ble Willy Fredlund arrestert, og kontrakten ble overført til Olaf Wang Johnsen. Da han ble arrestert, ble den overført til Nils Nilsen.

Hytta var et samlingsted for gamle fylkingsmedlemmer under hele andre verdenskrig.

Hytta har senere blitt modernisert.


Kilde:

digitalmuseum.no


 

 

 

Tårnhytta 1940 - 1945. Den gangen hadde hytta et tårn. Kilde: digitalmuseum.no

Tårnhytta 2020. Foto: Arild Eriksen
Tilbake til startsiden