Tilbake til startsiden

Linnerud (Linderud)

Se også detaljkart

Linnerud (Linderud) var husmannsplass under Helset. Navnet kan komme av at det vokste lindetrær der, eller at de dyrket lin. På 1800-tallet bodde arbeidere ved Bærums Verk på Linnerud.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

 

Våningshuset på Linnerud 1970. Kilde: Bærum bibliotekLinnerud 2017. Sett fra nordøst. Våningshuset vi ser bak til venstre er fra midten av 1800-tallet. Vi ser en slaggsteinsmur på det nærmeste huset. Foto: Knut Erik Skarning.
Slaggsteinsmur