Bekke Smie og Mekaniske Verksted

Se også detaljkart

Bekke Smie og Mekaniske Verksted lå i Skollerudveien 135 der SETTEM A/S som blant annet lager gravsteiner, ligger nå (2017). Johan Bekke og Eyolf Bekke var eiere.

Her reparerte de landbruksredskaper og skodde hester. Det var omkring 100 hester i Lommedalen på den tiden. De skulle ha broddsko når vinteren kom og sommersko når sommeren kom. I smia hadde de i perioder mye å gjøre. Etter hvert ble det mer sveisearbeid og finsmedarbeid.

Langt tilbake i tid var det vanlig at gårdene hadde sin egen smie. De hadde ikke penger til å kjøpe redskaper, de måtte lage dem selv. Egne smeder gikk rundt på gårdene og hjalp til med å lage spesielle ting, akkurat som skomakere, skreddere og slaktere gjorde.

Kilder:

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter

Lydopptak der Morgan Olsen intervjuer Halstein Trulsrud fra Nedre Trulsrud gård

Michael Sars og Hope, Svein Ola (redaktører). (1992). Vest for byen 7. Asker og Bærum historielag. Artikkel av Kjell Kirkeby om Smeder i Lommedalen


 

Der dette huset ligger nå (2017) lå Bekke Smie og Mekaniske Verksted.
Foto: Knut Erik Skarning

 

Tilbake til startsiden