Tilbake til startsiden

Muserudsaga

Se også detaljkart

Muserudsaga hørte til Muserud. Adressen er Muserudbakken 3.

Saga ble drevet av en dampmaskin, og det ble skåret materialer til gårdens og naboenes behov.

Kilder:

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

I dette området lå Muserudsaga. Foto: Knut Erik Skarning