Tilbake til startsiden

Åkerløkka Pelsdyrgård

Se også detaljkart

I Kampeveien 50 (Åkerløkka) lå Åkerløkka Pelsdyrgård. Grosserer Hans Finne bygget opp gården før andre verdenskrig og drev med sølvrev, blårev og mink. Pelsdyrdriften er nå nedlagt.

Kilder:

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

Her lå tidligere Åkerløkka Pelsdyrgård.
Bildet er tatt i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning

Bak til høyre ser vi Åkerløkka Pelsdyrgård. I forgrunnen ligger Nord-Åmot (Tyttebærhaugen). Bildet er fra 1954. Kilde: Bærume bibliotek