Tilbake til startsiden

Hønseriet på Grorudenga

Se også detaljkart


Grorudenga var opprinnelig husmannsplass under Østre Grorud. I 1936 ble Grorudenga kjøpt opp av Egill Bø på Bø gård (Søndre Muserud). Egill Bø og hans etterkommere bygget opp et moderne hønseri til eggproduksjon. Firmanavn: Grorudenga Gård Egill Bø. (Moderselskap for NOREGG ved Lommedalsveien).


Kilder:

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

 

 

Grorudenga. Vi ser hønseriet til venstre. Bildet er tatt i 1969. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek