Til startsiden

Nedre Jonsrudgårdene

Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Nedre Jonsrud.

Nedre Jonsrud ble ryddet i middelalderen (500 evt. - 1500 evt.). Gården tilhørte kirken frem til reformasjonen på 1500-tallet, så kom den i statens eie frem til midten av 1600-tallet. På 1700-tallet ble gården delt i flere gårder. Se bildene ovenfor som viser tre av gårdene. En gård som nå er revet, lå lengre syd. Se detaljkart.
Det har vært flere eiere av gårdene. Blant andre har Bærums Verk eid Nedre Jonsrud, østre og Nedre Jonsrud, nordre i en periode.
Det har blitt utskilt mange småplasser. Se detaljkart

Navnet, som også har vært skrevet Johnsrud, kommer av at Jon eller John har ryddet gården.
Nedre Jonsrud kan ha vært den opprinnelige Jonsrudgården for Øvre og Nedre Jonsrud. Det er også teorier om at det fantes en eldre glemt gård i området.

Det har vært pelsdyrfarm med sølvrev, Gulbrand Haug Pelsdyrfarm, knyttet til Nedre Jonsrud, nordre.
Fredrik og Olav Burud drev Burud Bikubeverksted på Nedre Jonsrud, vestre.

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt) om Martin fra Nedre Jonsrud som ofte var kjentmann for Frithjof Nansen når han var på jakt: "Så en sein høstdag 1906 kom Jonsrud’n på himtur frå by’n. Da får’n se Nansen som er ute og rir sammen med dronning Maud. Han Martin drar i tomma, skriker et høgt prooo tel hesten så den stopper, vinker tel Nansen og skriker: "Hei du, å er det for ei lita skreppe du er ute og rir med i dag æ?". Nansen bråstopper hesten sin, rir bort te’n og si’r no’n ord. Det fortelles at’n Martin var uvanlig stille og ettertenksom da’n kom him den dagen".


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki


Mohus, Arne (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget

A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen Seniorsenter

SEFRAK-registeret

 

 

Nedre Jonsrud 1969. Vi ser tre gårder rundt et tun. Sett fra sydøst. Veien vi ser er Lommedalsveien. Lengre bak i bildet kan vi se Øvre Jonsrud med plassen Trillerud rett bak. Nede til høyre for husene ser vi pelsdyrfarmen. Kilde: Bærum bibliotek

Dette bildet viser gården som ligger nærmest pelsdyrfarmen på det øverste bildet, og som heter Nedre Jonsrud, østre. Sett fra nordvest. Det hvite huset var opprinnelig våningshus med drengestue i andre etasje, og er fra 1890. Øvre Jonsrud, søndre lå til høyre, utenfor bildet, og er revet. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Gården som hadde driftsbygning med grønt tak på det øverste bildet er Nedre Jonsrud, nordre. Her ser vi den fra sydvest. Det hvite huset var opprinnelig våningshus fra 1800. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Gården som ligger foran til venstre på det øverste bildet, er Nedre Jonsrud, vestre. Her ser vi den fra nordvest. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning