Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden
Skarva 2017. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Skarva består av en liten stuebygning, uthus og låve og ligger rett nord for den store driftsbygningen til Bærums Verk.

Skarva ble bygget i 1750 og het opprinnelig Danielsbråten. Navnet ble byttet til Skarva midt på 1800 - tallet. Navnet kan komme av skern som er et skjær som stikker opp av marka. Navnet har ingen sammenheng med boligfeltet Skarva lengre inn i Lommedalen.

I 1801 bodde kakkelovnsrensker Jon Schaarva her.
Senere har fjøsrøkteren på Bærums Verk bodd her.

Skarva skole startet her i 1986, men ble senere flyttet til Skollerud.

Kilder:

skarvaskole.no

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Tore Sandem. Løvenskiold-Vækerø

Bærumskart


Skarva