Tilbake til startsiden

Skriverberget

På tavlen ved Skriverberget (laget av Bærumsmarkas venner og Skiforeningen) står:

"Den eldste inskripsjonen er "1786-HMS" med jernsymbol over. Kanskje personen hadde noe med Bærums Verk å gjøre.

Et øvre forvitringslag gjør berget lett å risse i. Bergarten er basalt med lag av agglomerat og sandstein.

Skiverberget ligger ved den gamle ferdselsveien fra Fossum til Lommedalen. Her vandret folk og fe, fattig som rik, ofte med tunge bører på ryggen, andre ganger på lette frierføtter.
Den merkede Pilegrimsleden går over Skriveberget.

Vinterstid var skiene fremkomstmidlet. Hesteryggen fraktet også mange mellom bygdelagene.

Skriverberget er et viktig kulturminne med stor verneverdi. Ødelegg derfor ikke inskripsjonene."


 

Skriverberget 2010. Foto: Knut Erik Skarning

Den eldste inskripsjonen. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart