Tilbake til startsiden

Sleiverud

Sleiverud har adresse Sleiverudåsen 7 og 9.

Sleiverud var en husmannsplass under Eine. Navnet kan være brukt som et nedsettende navn. Plassen er gammel og ble ryddet før 1778. Hovedhuset ble i 1930-årene flyttet fra Nordmarka og ble da påbygget en halv etasje. Fjøset er eldre.

I 1986 ble hele området rundt Sleiverud bygget ut med boliger.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Bærums Verk i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Hauge, Yngvar. (1953). Bærums verks historie. H. Aschehoug & Co.

 

Sleiverud 2017. Vi ser det gamle fjøset til venstre. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart
Sleiverud 2017. Hovedhuset. Foto: Knut Erik Skarning