Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Sørbråten var en husmannsplass under Grorud. Adressen er Sørbråten 11.

Huset er fra omkring 1890.
En parsell omkring husene ble utskilt fra Grorud i 1936.

Sørbråten var en husmannsplass uten jord, og har blant annet vært bolig for skogsarbeidere.

Plassen har gitt navn til veien Sørbråten.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Bærumskart

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

Sørbråten
Sørbråten 2018. Huset har forfalt i senere år. Foto: Knut Erik Skarning