Tilbake til startsiden
Nedre Steinskogen (Sandvoll)

Nedre Steinskogen har adresse Gamle Ringeriksvei 4.

Nedre Steinskogen var en gammel husmannsplass under Bærums Verk. Plassen grenser mot Øvre Steinskogen som hørte til Stein gård.

Husmennene på Nedre Steinskogen hadde sitt arbeid på Bærums Verk.

Sandvoll (Sundvold), som plassen senere ble kalt, ble skilt ut med eget gårds- og bruksnummer i 1927.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Reidun Røed. Beboer på Nedre Steinskogen

Bærumskart

Det gamle fjøset på Nedre Steinskogen Bak ser vi våningshuset. Begge ble bygget rundt 1870. Fjøset har en mur laget av slaggstein fra jernverket. Bildet er tatt i 2017.
Vi ser Ankerveien til høyre foran husene. Foto: Knut Erik Skarning