Tilbake til startsiden
Steinstjernet

Steinstjeret var ett av tre tjern som ble brukt under innspillingen av filmen "De dødes tjern" i 1958. Denne norske filmen fra 1958 bygger på Bernhard Borges (André Bjerkes) roman fra 1942. Henny Moan spilte en av hovedrollene.
Et av de andre tjernene som ble benyttet i filmen var Tjernsrudtjern.


Tjernet ligger mellom den nye og den gamle traséen for Gamle Ringeriksvei. I 1891 ble den nye traséen anlagt nord for tjernet. Ankerveien følger traséen på sydsiden.

Tjernet har en bestand av småfallen abbor. 


Kilde:

Markadatabasen (Skiforeningen)

Steinstjernet slik vi ser det fra Gamle Ringeriksvei 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Trolsk stemning ved tjernet. Foto: Knut Erik Skarning