Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Tasserud har adresse Kirkebyveien 82.

Tasserud lå under Nedre Vensås (nordre). Det er usikkert om Tasserud var husmannsplass.

Tassen er gammelt navn på ulv. Ulv skulle ikke omtales, men hvis man måtte gjøre det, skulle man bruke ord som tassen.

Hans Christensen fra Tasserud var med å bygge Lommedalen Trævarefabrikk ved Løkkafossen.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Tasserud
Tasserud 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Tasserud 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Tasserud 1974. Kilde: Bærum bibliotek
Tasserud 1954. Kilde: Bærum bibliotek