Kilde: Bærumskart
Bispeveien fulgte antagelig den brune prikkede markeringen i området nord for Kirkeby.
Se forstørrelse av dette området på kartet nedenfor.

Gamleveien
I dette området kan det ha gått gamle veier fra Steinskogen.
Se eget kart

Pilegrimsleden, som er merket med stolper, er den røde stiplede markeringen på dette kartet.
Pilegrimsleden, som er merket med stolper, er den røde stiplede markeringen på dette kartet.
De brune prikkede markeringene er andre gamle veifar. Her kan Bispeveien (middelalderveien) ha gått.
De avmerkede veifarene er bare delvis synlige i terrenget. Heltrukken brun markering er de veifarene som lengst har vært synlige. Se også forstørrelser av kartet lengre ned på siden.
Forstørrelse av området nord for Kirkeby
Kilde: Bærumskart
Jonsrudsaga
Øvre Jonsrud
Øvre Kirkeby
Bispeveien (middelalderveien) og Pilegrimsled
Forstørrelse av området syd for Kirkeby
Kilde: Bærumskart
Her kan man se en hulvei. Gå til siden du kom fra og se bilder.
Her kan man se en hulvei. Gå til siden du kom fra og se bilder.
Hele Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim.
Kilde:
Pilegrimsleden. Bærum. (Bærum kommune ved Kulturvernkontoret)
Fegata