Bensinstasjonen i Nordraaks vei

Ved denne bensinstasjonen hadde drosjene sin fyllplass for bensin. Vi ser huset i
Nordraaks vei 51 i bakgrunnen.


Kilde:

Bærum bibliotek

 

Bensinstasjonen 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Tilbake til startsiden