Fieldbråten, Feelbraten, Fillebråten, Stabekkbråtan og Nedrebråtan

 

Se også detaljkart

Fieldbråten, Feelbraten, Fillebråten, Stabekkbråtan og Nedrebråtan er ulike navn som har vært brukt på et område ved Stabekkåsen, som ble fradelt Østre Stabekk, og der det ble bygget boliger midt på 1800-tallet. Noen av navnene har området fått etter Fredrick Field som i en periode eide Store Stabekk og deler av Østre Stabekk. Field måtte overlate Østre Stabekk til
A. Sharpe.
Se
detaljkart og Kart med historiske navn

På området bodde flere smeder. Området ble også kalt Smedhelvete fordi folk som kjørte forbi her i grålysningen kunne se det gnistret fra smiene.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

 

Slik ser det ut i dag (2018) på det området som tidligere kaltes Fieldbråten, Feelbråten, Fillebråten, Stabekkbråtan og Nedrebråtan. Stabekkåsen ligger oppe til høyre i bildet. Skjerpehaugen ligger nederst til høyre, bak KIWI-butikken. Oppe i venstre hjørne ser vi Stabekkhuset og Stabekk stasjon. Kilde: Google Maps
Joker
Stabekkhuset
Skjerpehaugen
Tilbake til startsiden